IA-department is een innovatie organisatie dat zich richt op wereldwijde industriële automatiseringsprojecten. IA-department verdiept zich niet alleen in systemen, maar ook in de klant met haar processen. Dit is de enige manier om gezamenlijk met de klant c.q. gebruiker een ‘custom made’ project te realiseren. Wij zijn van mening dat voor ieder project, een andere projectbenadering van toepassing is. IA-department biedt u de volgende mogelijkheden:

  1. Fixed Price
  2. Regie
  3. Consultancy
  4. Service
  5. Training